dimecres, 13 de maig de 2009

Activitats

Activitats de repàs de conceptes bàsics
  1. Realitza l'activitat i comprova el grau d'adquisició de determinats conceptes bàsics


dijous, 30 d’abril de 2009

Administració GNU-Linux

Administració d'usuaris

Tots els usuaris de GNU-Linux pertanyen a un grup i en funció del seu usuari i el seu grup tindrà una sèrie de permisos damunt als arxius.

Els tipus de permisos en GNU-Linux es classifique en tres categories:

  1. Permís de lectura
  2. Permís d'escriptura
  3. Permís d'execució
I per a cada arxiu aquests permisos s'assignen a 3 categories
  1. Permisos del Propietari(Creador de l'arxiu)
  2. Permisos del Grup(Permisos dels usuaris que pertanyen al grup)
  3. Permisos de la reste dels usuarisEn mode gràfic(finestra totalment intuïtiva)
En mode comandament

  • Per crear un usuari: sudo adduser nom-usuari
  • Per modificar la contrasenya d'un usuari: sudo passwd nom-usuari
(Com podem veure per executar aquestes operacions ho hem de fer com a superusuari)

Administració Samba i servidor d'impressió


Diferents icones vistes del Ubuntu
BubbleShare: Share photos - Easy Photo Sharing